Kategórie

Ultrafiltračné špirálové membrány

Aplikácia

Špirálové membránové prvky sú ideálne pre väčšinu aplikácií na koncentráciu alebo čírenie, ich konštrukcia vyhovuje širokej škále chemických, teplotných a tlakových aplikácií. Konštrukcia špirálovej membrány zabezpečuje väčšiu plochu filtračnej membrány. Sú energeticky úsporné, kompaktné a hospodárne na inštaláciu, čo umožňuje maximálnu prevádzkovú flexibilitu pre väčšinu filtrovacích procesov.

Rozmery

Ponúkané UF špirálové membrány a puzdra sú k dispozícii v priemeroch 1,8 “, 2,5”, 4 “, 6” a 8 “, všetky v štandardných priemyselných dĺžkach.

 

 

Kapacity sa môžu líšiť v závislosti od vonkajších faktorov, ako je tlak, typ farby, teplota, obsah tuhých látok a stupeň mikrokoagulácie spôsobenej chemikáliami pochádzajúcimi z kovových povrchov a predúpravy.