Kategórie

Ploché anódové bunky

Aplikácia

Ploché anódové bunky Tectron® sú vybavené povlakovanými oceľovými nosnými tyčami, ktorých vzdialenosť je optimalizovaná na dĺžku anódy. Všetky rozmery plochých anódových buniek Tectron® sú k dispozícii na prispôsobenie podľa požiadaviek jednotlivých elektroforéznych lakovní zákazníkov. Verzia “zhora otvorená” umožňuje jednoduché vloženie, odstránenie a všeobecnú kontrolu elektród. Montážne stojany môžu byť navrhnuté a vyrobené tak, aby vyhovovali ľubovoľnej podpore nosiča farby nádrže.

Výhody používania plochých anódových buniek Tectron® sú:

  • väčšia elektródová oblasť, teda menej anód, spolu s menším počtom elektrických a anolytových spojov.
  • elektródu je možné ľahko odstrániť z “hornej otvorenej” anódy.
  • vzdialenosť medzi stenou KTL vane a anódy je minimálna.
  • dve anolytové napájacie a spätné pripojenia pre zlepšenie toku anolytu.

Rozmery

Podľa požiadaviek zákazníka