Kategórie

Filtračné média s aktívnym uhlím

Prejsť na:

Aplikácia

Polyesterové vlákno impregnované práškom aktívneho uhlia. Absosbcia pachov a plynných látok. Čistenie vzduchu v domácom prostredí. Trieda účinnosti filtrácie G3.

Konštrukcia

Filtračný materiál RADA – AC100
Filtračné médium polyesterové vlákno impregnované aktívnym uhlím

Technická špecifikácia RADA AC100