EKOLOGICKÉ FILTRAČNÉ
SYSTÉMY VZDUCHU

Už viac ako 15 rokov prinášame a implementujeme najmodernejšie technológie v oblasti filtračných systémov vzudchu pre priemyselný a civilný sektor, ktoré šetria životné prostredie.

VZDUCHOTECH. FILTRE A FILTRAČNÉ MÉDIÁ

FILTRE PRACHOVÉ

FILTRE KVAPALINOVÉ

FILTRAČNÉ PÚZDRA

KTL LAKOVANIE

Čo ponúkame

Prostredníctvom komplexného sortimentu filtrov od triedy účinnosti G2 až po U15, príslušenstva a filtračných systémov sa stávame referenčným bodom pre kvalitu vnútorného aj vonkajšieho vzduchu v civilnom a priemyselnom sektore.

Skúsenosti našich technikov z oblasti priemyselnej filtrácie a KTL lakovania zabezpečujú poradenstvo a dodávky filtračných produktov a materiálov v širokom spektre priemyselnej výroby.